TEL:     +370 5 2496198                                     FAX:     +370 5 2496198

Viena pagrindinių bendrovės veiklos krypčių - kompleksinių ir inovacinių projektų, susijusių su technologinės įrangos, skirtos pramoniniams ir energetiniams objektams, projektavimu, tiekimu, montavimu ir priežiūra, realizavimas.

 

Savo klientams mes galime pasiūlyti sekančias paslaugas:
- projektavimo;

- saugumo analizės;

- poveikio aplinkai įvertinimo;
- techninės ir darbinės dokumentacijos paruošimo;
- įrangos parinkimo ir tiekimo;
- specialiosios įrangos gamybos;
- montavimo bei paleidimo-derinimo darbų;
- teorinio ir gamybinio personalo apmokymo;
- techninio aptarnavimo.

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI
ATSTOVAUJAMOS ĮMONĖS  

Mūsų kvalifikuoti specialistai ir ilgametė patirtis šioje sferoje leidžia kokybiškai ir trumpiausiais terminais patenkinti maksimalius užsakovo poreikius. Visos mūsų tiekiamos paslaugos ir įranga atitinka šiuolaikinius kokybės ir saugumo reikalavimus.  Įdyvendinti projektai

Preliminarūs tyrimai reaktorių skyrių buvusios Paldiski kariuomenės atominio objekto eksploatavimo nutraukimo ir dėl radioaktyviųjų atliekų kapinyno įsteigimo
Užsakovas AS A.L.A.R.A., šalis Estija
Įmonė atlieka darbus, susijusius su projekto veiklos organizavimu, duomenų rinkimu ir nacionalinių bei tarptautinių reikalavimų apžvalga, reaktoriaus sustabdymo galimybės skyriuje paruošimu, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir šalinimo variantų parengimu, reaktorius skyriuje eksploatavimo nutraukimo ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo ir šalinimo išlaidų skaičiavimu, komunikacijos strategijos parengimu.

Pagalba ministerijų ir atsakingų už radioaktyviųjų atliekų tvarkymo Ukrainoje
Užsakovas ANDRA, šalis Ukraina
Įmonė atlieka darbus, susijusius su rekomendacijų kūrimu dėl personalo mokymo gerinimo, pažangių mokymo ir personalo plėtros sistema, valdymo mokymo kursų ir personalo mokymų kūrimu.
 
Parama Bulgarijos agentūros radioaktyviųjų atliekų tvarkymo atsižvelgiant į išmontavimo programą Kozlodujaus AE
Užsakovas ANDRA, šalis Bulgarija
Įmonė atlieka darbus, susijusius su medžiagų ir atliekų tvarkymo valdymu objekte. Paslaugos apima visos reikalingos informacijos kaupimą ir apdorojimą, duomenų analizę siekiant konsoliduoti medžiagų ir atliekų srautus pagal TATENA standartus patarimus bei asistavimą užsakovui rizikos planavimo klausimais. Techninių komentarų klientui rengimas ir teikimas pagal kliento vykdomus projektus atominėje elektrinėje.

Apsukų dažnių reguliavimo sistemos ir antipompažinės (perdėtinio slėgio) apsauginės sistemos modernizavimas skirtos turbokompresoriams TS1 ir TS2 apsaugai
Užsakovas Tauron, šalis Lenkija
Projektavimas, elektros spintų bei hidraulinių valdymo blokų gamyba, jų montavimas ir derinimas su esama įranga.

Sergi TP projektas
Užsakovas AMBERWIND, šalis Lietuva
Prevencinės apsaugos nuo gaisrų bei sprogimų galios transformatoriuje sistemos „SERGI Transformer Protector“ (toliau – SERGI TP) projektavimo, pristatymo, montavimo, paleidimo derinimo, personalo apmokymo darbus vėjo energijos jėgainių parko „Pagėgiai 13“, 20/110 kV pastotėje (Tauragės raj, Strepeikiu k.).

 

  PRADŽIA

Copyright © 2015. JSC EKSORTUS All rights reserved.